MIKROSOFTOV PRETRAŽIVAČ BING OBJAVIO je u četvrtak da je uspostavio partnerski odnos s enciklopedijom Britanika (Encyclopedia Britannica), kako bi staru školu referentnih informacija direktno integrisao u rezultate svoje pretraživačke mašine.Britanikini rezultati sadrže ključne informacije o postavljenom upitu kao i veze do strana s dodatnim informacijama.

Ukoliko u polje za pretraživanje upišete, na primer, Spinoza, rezultati će sadržati i Britanikin kratak odgovor koji sadrži sumarni pregled o tome ko je on, kad je rođen i sl, kao i veze do dodatnih informacija o njemu na Vikipediji, Britanici, Fribejzu (Freebase) i Kjuvikiju (Qwiki).

Iako su Britanikini rezultati posebno formatirani, nemaju nikakv poseban tretman među ostalim rezultatima. U primeru sa Spinozom, na primer, Britanikin rezultat je tek četvrti na strani, iza Vikipedije, Stanfordove enciklopedije filozofije i Internet enciklopedije filozofije.

Britanikini rezultati se nekada i ne prikazuju u spisku svih rezultata. U pojedinim slučajevima to je čak prilično iznađujuće saznanje, što se recimo vidi na primeru Dekarta. Blago rečeno, malo je čudno da postoje za Spinozu ali ne i za Dekarta.

Bingovo dodavanje Britanikinih odgovora u rezulatate pretraživanja samo je nastavak tendencije koju je uspostavio Gugl (Google) svojom odlukom da pored standardnih rezultata ponudi i posebno izdvojen odeljak sa ključnim informacijama o temi zadatoj upitom. Tu novu komponentu Gugl je uveo prošlog meseca pod nazivom „graf znanja“.

Ukoliko se Guglovom pretraživaču zada da potraži odgovore o Spinozi, desno od uobičajenog spiska rezulatata dobiće se i posebno izdvojen blok sa osnovnim informacijama o ovom filozofu. Među njima će biti njegova sličica, sumarni opis njegovog značaja, podaci o datumu rođenja i smrti, kao i sličice korica njegovih knjiga i drugih relevantnih tema.

Guglov graf je pored svoje atraktivnosti i posebno istaknut, kako bi se lako uočio na strani, dok se Britanikini rezulatati kod Binga ni po čemu ne izdvajaju, tako da ih doslovno morate tražiti. Britanikini odgovori su nesumnjivo dobra ideja, ali Bing bi morao da iznađe način da ih bolje istakne i možda poveća obim informacija koje sadrže.