FREE photo hosting by Slicice.info

Iako je delovalo kao nemoguće, ipak je zaista moguće obrisati facebook nalog, naravno uvek postaje upitno da li se ti podaci čuvaju negde u bazi podataka daleko od očiju javnosti, ali mi se tom tematikom nećemo baviti, ovaj unos je posvećen samo jednoj temi, trajnom brisanju facebook naloga.

Dakle idite na svoj facebook nalog, ulogujte se sa svojim e-mailom i šifrom, nakon toga posjetite ovaj link dobićete dialog kao na slici.

FREE photo hosting by Slicice.info

Kliknite na submit dobićete ovakvu sliku:

FREE photo hosting by Slicice.info

ukucajte svoju šifru i slova sa slike, pritisnite Okay i dobićete sledeće obaveštenje:

FREE photo hosting by Slicice.info

u kom vas facebook obavještava da je vaš nalog deaktiviran i ako se za 14 dana ne ulogujete sa istim podacima kao i pre, biće obrisan trajno iz njihove baze podataka.

To je to, obrisali ste svoj facebook nalog, naravno ako ispoštujete rok od 14 dana i ako ne napravite novi nalog.