Pisanje je umetnost i oduvek se zna da postoje dobri i loši pisci. Međutim, sada možete da saznate koliko je vaš stil pisanja sličan stilu poznatih pisaca i koji od njih vam je najsličniji.

I Write Like je sajt koji besplatno pruža pomenutu uslugu, a omogućava vam da unesete tekst koji ste napisali, a zatim kliknete na opciju Analyze. Naravno, ovo ne treba shvatiti ozbiljno, već kao zabavan eksperiment koji bi posebno mogao da bude interesantan onima koji se u slobodno vreme bave pisanjem.

Posetite ovaj sajt (iwl.me) i zabavite se!