Index.hr na svom portalu objavio je dokument ACTA, preveden i prilagođen hrvatskom jeziku.

ACTA je, navode upućeni, u nekim segmentima čak i gora od inicijativa SOPA i PIPA.

22 zemlje članice Evropske unije potpisale su u Tokiju “The Anti-Counterfeiting Trade Agreement” (ACTA, trgovinski sporazum protiv krivotvorenja), multilateralni sporazum koji predlaže međunarodne standarde za zaštitu intelektualne svojine.

Sporazum je kontroverzan kako zbog svog sadržaja tako i zbog načina na koji je donesen.

Potpisnice su se tako pridružile Australiji, Kanadi, Japanu, Južnoj Koreji, Maroku, Novom Zelandu, Singapuru i SAD-u, a koje su ACTU prihvatile još prošle jeseni.

Cilj ACTA je da poboljša mehanizme protiv kršenja autorskih prava korisnika, kaže Hans Dietmar Schweisgut, ambasador i vođa delegacije EU u Japanu.

Sa druge strane, brojni aktivisti i protivnici ove inicijative ističu da se, iako je ACTA predstavljena kao trgovinski dogovor među državama, radi o potpuno novom i izuzetno opasnom copyright zakonu.

Protivnici ovog sporazuma smatraju da ACTA krši slobodu na internetu, te da zbog velikih ovlaštenja koje bi imali istražni organi i policija, narušava i slobodu i privatnost pojedinca. Tako pravnici upozoravaju da preko tog sporazuma koji treba da štiti intelektualnu svojinu od piraterije, vlasti mogu da krše pravo na privatnost korisnika i šikaniraju ih.

Dokument možete preuzeti na portalu  Index.hr .