Dropbox je uveo dva koraka prilikom verifikacije podataka koje korisinici unose pri logovanju, a sve u cilju unapređenja sistema i zaštite korisnika od neovlašćenih i neželjenih sigurnosnih proboja od strane trećih lica. Dropbox definitivno nije sebi olakšao posao kada je nedavno javno priznao da je početkom meseca registrovao sigurnosni proboj u jedan od svojih servisa.

Kako bi ispravio ranije greške i propuste, sajt je uradio nešto za šta se može postaviti pitanje: “A zašto to nije ranije urađeno?”. Govorimo o dvostepenoj verifikaciji koja podrazumeva da se pored unošenja login podataka, kao drugi korak unese i šestocifreni sigurnosni kod. Kod koji se šalje na korisnikov mobilni telefon putem SMS-a, biće potreban svaki put kada se korisnik poveže na sajt sa novog telefona, kompjutera ili tableta. Takođe, moguće je koristiti i nekoliko aplikacija za generisanje ovog koda, što je značajno u slučaju nedostupnosti mobilnog servisa. Iz Dropbox – a obaveštavaju da je neophodna najnovija verzija njihovog desktop klijenta (1.15.12) kako bi se mogao postaviti dodatni sloj zaštite.