Prema istraživanju, za prevođenje cele Wikipedije sa engleskog na španski treba 80 sati i milion ljudi.
Ideja je ili genijalna ili totalno sumanuta, ali profesor Luis von Ahn sa Univerziteta Carnegie Melon tvrdi da je smislio način kako jednostavno naučiti novi strani jezik i pritom biti koristan i prevesti dobar deo weba na taj jezik.

Novi portal za učenje stranih jezika Duolingo trebao bi da pomogne u tom zahtevnom zadatku. Naime, portal omogućava korisnicima besplatno učenje stranih jezika, a u isto vreme učestvovanje u crowdsourcanoj inicijativi za prevođenje interneta.

Ova ideja se naslanja na razne pokušaje iskorišćavanja procesorske snage miliona pojedinačnih ličnih računara, kao što je svojevremeno SETIhome tražio vanzemaljsku inteligenciju putem screensavera, ali uz malo više truda korisnika.

Kako zapravo prevoditi na jezik koji još niti ne znate? Jednostavno … krenete učiti novi strani jezik, portal vam daje osnovne lekcije tokom kojih odmah primenjujete svoje novo znanje prevodeći jednostavne rečenice. Što više napredujete, prevodi su sve zahtevniji, a zapravo prevodite rečenice koje će se zatim umetati u tekstove koje von Ahn misli da prevede.

U isto vreme, možete videti šta rade drugi i učiti od njih, istovremeno ih proveravajući i ocenjujući njihovu tačnost.

Portal Duolingo krenuo je u betu krajem novembra, i govornici engleskog jezika mogu se upisati na listu čekanja za učenje španskog i nemačkog jezika. Ako projekt uspe, ne sumnjamo da će uticaj na internet biti stvarno velik, istovremeno menjajući način na koji učimo strane jezike.

Možete se prijaviti klikom ovde, a pogledajte kako su to oni zamislili: