Svakome se bar jednom desilo da zaboravi lozinku za pristup nekom sajtu ili servisu, šansa da se lozinka zaboravi je veća što je broj lozinki i naloga veći pa se tako javlja potreba za zapsivanjem lozinki, korisnici najčešće, bilo iz lenjosti ili neznanja, lozinke čuvju u nezaštićenim tekstualnim fajlovima, što predstavlja veliku pretnju po sigurnost njihovih podataka.

Kao alternativa ovom pristupu moguća su dva rešenja, pamtiti sve lozinke, što je veoma nepraktično i nepouzdano ili čuvati enkriptovane lozinke, što je dosta sigurnije od čuvanja lozinki u tekstualnom fajlu.

Kada je reč o čuvanju enkriptovanih lozinki, najlakši način za to je upotreba programa napravljenih za ovu namenu od kojih je većina komercijalna i obećava visok stepen sigurnosti, pored komercijalnih postoje i nekomercijalni programi kao što je Ever Password koji pružaju sasvim dovoljan nivo bezbednosti za prosečnog korisnika.

Ever Password čuva sve lozinke uz pomoć jedne lozinke koju definiše sam korisnik, ova lozinka se potom koristi kao ključ za enkriptovanje i dekriptovanje svih lozinki koje korisnik doda, iako ovaj metod može delovati nepouzdano, jer u slučaju da neko sazna glavnu lozniku on automatski može dobiti pristup i drugim lozinkama, on je više nego dovoljan da zadovolji sigurnost jednog prosečnog korisnika i pruža puno više sigurnosti nego čuvanje lozinki u običnom tekstualnom dokumentu, takođe treba naglasiti da kompleksnost enkripcije (256bit AES) obećava potpunu sigurnos u slučaju ne posedovanja glavne lozinke.
Pored toga što Ever Password čuva lozinke na Vašem računaru on ima i mogućnost da ih prebaci na osigurani server, sinhronizacija sa serverom se obavlja sigurnim SSL protokolom, i na taj način Vam omogući nesmetan pristup Vašim lozinkama bilo kada i bilo gde, ova opcija je standardna ali nije obavezna tako da se može isključiti u koliko nemate poverenja u ovaj metod čuvanja lozinki.
Zbog podrazumevane upotrebe servisa za online čuvanje lozinki i dodatne sigurnosti Ever Password zahteva registraciju korisnika radi njegove upotrebe.
Što se tiče interfejsa. može se reći da je veoma dobro dizajniran, jedna veoma dobra osobina interfejsa jeste to da se lozinke i drugi podaci mogu razvrstati po kategorijama radi jednostavnijeg pronalaženja.
Ever Password je dostupan za Microsoft Windows i Mac OS operativne sisteme.
Više o Ever Password menadžeru lozinki, kao i download link možete, pronaći na: http://www.everpassword.com/

Alat za automatsko generisanje lozinki je dostupan na adresi: http://www.everpassword.com/password-generator