Prije nekoliko dana manje više svi smo čuli za facebook i problem sa Cambridge Analytica, nećemo se baviti time, samo posledicama, tj provjerićemo da li su naši podaci zloupotrebljeni

Da bi provjerili da li smo na “crnoj listi” idemo ovdje

Ako su vaši podaci iskorišćeni dobićete ovakvu poruku:

 

 

 

 

A ako pak nisu ovakvu sliku ćete imati