FREE photo hosting by slicice.laktasi.info

Da li znate da na Facebook-u možete koristiti skraćenice na tastaturi ? Određenom kombinacijom tastera možete da pristupite nekim od funkcija ovog popularnog sajta iz vašeg web browsera.

 

Za Internet Explorer

  • pritisnite ALT+ broj + Enter

za Firefox

  • Shift + Alt + broj
Za Chrome
  • Alt + broj
Brojevi :
0 – Početna
1 – Vaša početna stranica
2 – Vaš profil
3 – Prijatelji
4 – Sanduče
5 – Obaveštenja
6 – Podešavanje naloga