Deljenje fotografija i dalje je jedna od najpopularnijih aktivnosti na Facebook – u i svi znamo da se tu mogu naći razne vrste fotografija, od onih koje nas prikazuju u najgorim mogućim situacijama kojih ne želimo ni da se sećamo.

Naravno, sve te fotografije možemo izbrisati i biti mirni. Međutim, ukoliko se sećate napisa u medijima, Facebook se već izvesno vreme suočava sa činjenicom (i problemom) da sve fotografije koje su korisnici izbrisali zapravo nisu stvarno izbrisane, već im se i dalje može pristupiti preko direktnog linka