Facebook je od 13.05.2010. počeo sa boljom zaštitom korisničkih naloga.
Sad svako logovanje biva praćeno od strane servera i ako se desi logovanje sa nekog druge lokacije, vlasnik naloga biva obavešten putem emaila ili čak sms (samo neke od zemalja koje su podržale uslugu).

Kako da podesite nalog i da svakom trenutku budete obavešteni o nekim eventualnim promenama:

idite ovde:

LINK

trebali bi da vidite sliku kao ovu:

odaberite pretposlednju opciju

ukljucite da želite biti obavješteni kad vam neko koristi nalog preko drugog računara.

Potvrdite akciju.

Prilikom sledećeg logovanja facebook će vas pitati kako se zove kompjuter sa kog trenutno pristupate, možete unijeti šta želite, primer na slici je PERIN KOMP 😉

slika kao ova:

Gotovo, kada unesete naziv kompjutera, svako sledeće logovanje sa nekog drugog mesta doneće ista pitanja, a u slučaju da vam se ulogovao neko ko vas ne poznaje sistem će mu postaviti sledeće pitanje (odnosno pitanje koje ste vi uneli prilikom registracije)