Google ubira najveći procenat prihoda upravo od reklamiranja, ali kompanija vodi neprekidni rat kako bi sprečila da zlonamerne reklame budu objavljene. Koliko je uopšte veliki problem Google – a i „prevaranata“? Samo prošle godine Google je suspendovao 824 000 naloga zbog narušavanja pravila reklamiranja i onemogućio objavljivanje 134 miliona potencijalnih reklama.

Ove cifre pokazuju ogroman skok u odnosu na 2010. godinu, kada je suspendovano 248 000 naloga i blokirano 56,7 miliona reklama. Uprkos porastu reklama koje krše pravila reklamiranja, Google navodi da postoji relativno mali broj zlonamernih igrača sa kojima moraju da se bore. Iako je naizgled ovo mala grupa ljudi, čini se da su veoma uporni.

„Kako mi postajemo sve bolji i brži u presretanju ovakvih oglašivača“, navodi David Baker, Google – ov direktorinženjeringa i reklamiranja, „oni udvostručuju svoje napore i kreiraju naloge još bržim tempom“. Uprkos ovome, Google – ova borba protiv zlonamernih reklamaizgleda da uspeva – tokom marta ove godine, kompanija je objavila da je broj ovakvih reklama smanjen za 50%.