Google translate je web lokacija koja omogućava prevoðenje reči, dokumenata i kompletnih web sajtova.Meðu jezicima je i srpski jezik.

Odskora možete koristiti i opciju izgovora jezika, kao što vidite na slici, posle prevoðenja reči, u levom uglu imate mali zvučnik, klikom na njega data reč biće izgovorena