Novi google trik 

Ukucajte Zerg Rush na google.com pa vidite šta ćete dobiti

Cool zar ne? 😉