Svakoga dana putem interneta bude poslato 264 milijarde spam poruka, što čini približno 90% ukupnoginternet saobraćaja. Zvuči kao velika cifra, zar ne?

U periodu od dve nedelje, Bitdefender, nagrađivani pružalac inovativnih rešenja Internet bezbednosti, prikupio je više od 2 miliona uzoraka spam poruka iz različitih regiona i u različito doba dana. Dva miliona spam poruka može izgledati kao veliki broj standardnom korisniku, međutim to je količina koju proizvodi svaka druga osoba koja surfuje internetom.

Rezultati istraživanja su sledeći: 1,14% spamova u sebi imaju i određene priloge, ili takozvane Attachment – e. Iako su spam poruke same po sebi potencijalna opasnost, jer mogu odvesti do nedozvoljenih sajtova ili lažnih proizvoda, na one koje sa sobom nose neki prilog treba da se obrati posebna pažnja.

Takođe, dotične poruke mogu predstavljati problem i velikim kompanijama. Prema Bitdefenderu, 78% incidenata, kada je reč o gubicima podataka u poslovanju, dešava se usled nepoštovanja bezbednosnih normi od strane zaposlenih. U tom smislu, prisustvo spama na neimenovanog radnika samo povećava rizik da isti počini grešku i ugrozi bezbednost kompanije.