Svakog kvartala, kompanija Akamai objavljuje “State of the Internet” izveštaj. Ovaj izveštaj obuhvata podatke koji su prikupljeni preko Akamai globalne mreže servera, a odnose se na protok podataka, prosečnu i maksimalnu brzinu konekcije, pristup internetu itd. Svi prikupljeni podaci prikazuju se u svetlu praćenjatrendova u odnosu na protok vremena.

Istraživanje je pokazalo da je Južna Koreja, sa najvećim prosečnim bendvitom konekcije za korisnike od 17.5 Mbps i najvišim prosečnim maksimumom bendvita obezbeđenim za korisnike od neverovatnih 47.9 Mbps, apsolutni pobednik. Sa ovim brzinama, jedan tipičan film u visokoj rezoluciji može se skinuti za okvirno 30 minuta, a prosečan audio fajl za manje od 3 sekunde. Sa druge strane, najveći gubitnici, prema ovom istraživanju, su zemlje poput Kube, Solomonskih ostrva, Istočni Timor, Komorska ostrva, Eritreja, Čad, Niger, Mali, Gvineja, Sijera Leone, Burundi, Centralno Afrička Republika, Republika Kongo i Demokratska Republika Kongo (bivši Zair). Prosečna brzina konekcije izmerena u ovim zemljama je ispod 300 Kbps, što znači da bi za skidanje pomenutog filma u visokoj rezoluciji bilo potrebno preko 30 sati. SAD na ovoj listi zauzimaju 13. mesto sa prosečnim protokom od 5.8 Mbps.

Kako je Akamai uspeo da izvede ovo istraživanje? Tokom proteklih par godina, Akamai je izrastao u pravog giganta, čak do te mere da se procenjuje da njihovi serveri opslužuju između 15 i 30 procenata celokupnog svetskog Web saobraćaja u bilo kom trenutku, što je okvirno 2 triliona Internet interakcija dnevno. Ovakve brojke daju jasnu sliku o mogućnostima Akamai – ja da statistički sagleda kretanje web saobraćaja na globalnom nivou.

Deset zemalja sa najbržim internetom, prema podacima Akamai – ja, su:

  1. Južna Koreja
  2. Japan
  3. Hong Kong
  4. Holandija
  5. Letonija
  6. Švajcarska
  7. Irska
  8. Češka
  9. Rumunija
  10. Belgija