Dok se neki služe iPhone – om 4S, a drugi ga priželjkuju, dotle se novinari bave time koliko ovaj telefon realno košta, odnosno kolika je proizvođačka cena i sama marža, odnosno čista zarada Apple – a. Rezultati su i više nego zanimljivi.

Američka medijska kuća CNN istraživala je koliko Apple zarađuje na svakom prodatom iPhone – u 4S i došla do veoma zanimljivih zaključaka. U videu koji se nalazi ispod taksativno su pobrojane svekomponente iz kojih se sastoji Iphone 4S i njihove cene. Ukupan zbir cifara koje Apple mora da izdvoji da binapravio jedan iPhone 4S iznosi svega 203 dolara, dok isti uređaj u slobodnoj prodaji u Americi staje oko 600 dolara. Dakle, tri puta više!

TV prilog je zanimljiv i po tome što su se novinari bavili i time koliko bi Apple zarađivao na svako iPhone-u 4S da se umesto Kine proizvodi u Kaliforniji, dakle u sedištu same kompanije. I tu su brojke jasne – Apple bi po svakom prodatom telefonu zaradio gotovo 50% u odnosu na proizvođačku cenu!