Izum pod nazivom “The MaKey MaKey” pretvara svakodnevne predmete kojima se koristimo u “touchpadove”

Projekat je pokrenut na web servisu Kickstarter, a za njega se traži 25.000 dolara. Iako još uvek ima 9 dana na raspolaganju, projekat je već dobio više od 395 hiljada dolara dolara od donacija.

izvor: smedia