Budući da Microsoft postepeno privodi kraju pripreme za pokretanje nove verzije svog operativnog sistema Windows 8,  čije je pojavljivanje najavljeno za jesen 2012. godine, kompanija napušta neke svoje koncepte u korist cross – device kontinuiteta.

Kako je objavljeno na Microsoft – ovom blogu “Building Windows 8”, ova softverska kompanija odriče se “Windows Live” brenda i nastoji da ukombinuje sve Windows servise u jedan jedinstveni Windows nalog. Korisnici Windows 8 operativnog sistema biće u mogućnosti da koriste svoj Microsoft nalog za logovanje na desktop računaru ili svom tabletu istovremeno, slično opciji koju je razvio Google za svoj Google+  sistem gde se jedan jedini login koristi za više različitih Web servisa. Ono što predstavlja pozitivnu stranu Microsoft – ovih naloga jeste da oni neće biti strogo vezani za Hotmail, već će korisnici imati apsolutnu slobodu da koriste bilokojuemail adresu za aktivaciju Microsoft naloga. Šta više, korisnicima će biti omogućena opcija kreiranja liste uređaja (trusted devices) koji će biti povezani sa nalogom.

Mnogi Windows Live servisi dobiće nove nazive koji su u skladu sa konceptom jednostavnosti. Tako će MSN Messenger postati “Messaging App”, Windows Contacts – “People App”, Windows Live Mail i Outlook Express – “Mail App”, Windows Calendar – “Calendar App”, i tako dalje. Ovakvi nazivi su osmišljeni u cilju ostvarivanja primenljivosti na višestrukim uređajima, tako da će oni važiti za Windows 8, Windows Phone uređaje i Web verziju Live.com.

Razvijajući svoj novi sistem, Microsoft forsira tzv. cloud computing funkcionalnost koja će biti uvezana u okvir Microsoft naloga. Ovakva funkcionalnost omogućiće korisnicima da dodaju informacije na jednom uređaju, a da se one potom pojave na svim ostalim uređajima koji su međusobno povezani Microsoft nalogom. Na primer, Windows Phone korisnik dodaje novi kontakt u svoj imenik, i taj kontakt se automatski pojavljuje i na njegovom desktop računaru sa operativnim sistemom Windows 8 kada se sledeći put uloguje.

Microsoft će takođe dozvoliti integraciju third party servisa poput Facebook – a, Twitter – a i Linkedin – a sa Microsoft nalogom. Kontakti koji pripadaju ovim servisima moći će da se učitaju u People App aplikaciju i tako će korisnik, na primer, moći da pozove svog Facebook prijatelja uz pretpostavku da je ovaj ostavio svoj broj telefona kao jednu od ličnih informacija.

Microsoft je otvorio svoj Live software developer kit za sve one koji žele da kreiraju sopstvene originalneMetro-based aplikacije koje će se uvezivati u okvir Microsoft naloga.