– Pobjednička aplikacija na m:tel Android Ligi 2011 –
Aplikacija je namjenjena korisnicima m:tel mobilne mreže u Bosni i Hercegovini za plaćanje parkinga u gradovima u kojima postoji m:parking usluga.

Plaćanje je moguće izvršiti ručno ili automatski korišćenjem GPS lokacije.
Ručnim plaćanjem, korisnik treba da odredi sve parametre parkinga (grad, zona parkinga i željeno trajanje parkinga) a zatim da se izvrši plaćanje. Na osnovu odabira parametara parkinga, generisaće se sms koji će biti poslan na odgovarajući m:tel broj.
Kod automatskog plaćanja, odabir parametara parkinga (grad, zona) se izvršava na osnovu vaše lokacije, a zatim je potrebno ručno izabrati željeno trajanje parkinga. Ovakav način rada je podržan trenutno samo za grad Banja Luku, a lociranje se vrši na nivou parkinga, što praktično znači da aplikacija razlikuje parkinge na kojima se nalazite.
Ukoliko se desi da parking nije pronađen, vašu lokaciju možete osvježiti klikom na dugme u donjoj desnoj strani ekrana u okruženju “m:Parking” (vidjeti screenshot).
Mogući izbor trajanja prakinga, zavisi od grada i zone koji ste izabrali.
Po plaćanju parkinga, setuje se alarm koji će vas obavjestiti o isteku parkinga, a vrijeme obavještenja kao i zvono alarma možete podesiti u sekciji “Podešavanja”.

U sekciji podešavanja aplikacije, moguće je dodati ili mijenjati postojeće registracione oznake, kao i postavljati za podrazumjevane registracije za plaćanje. Moguće je sačuvati tri registracione oznake. Takođe je moguće vršiti izbor jezika, trajanja alarma, izbor zvona alarma, te omogućiti ili ne potvrdu slanja sms-a prilikom plaćanja.

U sekciji “Map”, po startu je prikazana Bosna i Hercegovina, do trenutka pronalaženja vaše lokacije. Kada je poznata vaša lokacija, prikazana je ikonicom plavog automobila. Takođe su prikazane i lokacije svih parkinga, sa posebno naznačenom zonom pojedinačnog parkinga. Ovo može biti od velike koristi, ukoliko ne poznajete lokacije parkinga u gradu. Klikom na ikonicu parkinga na mapi možete dobiti dodatne informacije o parkingu.

U zavisnosti od okruženja u kojem se nalazite, klikom na dugme “Menu” možete odabrati opciju “Pomoć” za detaljnija uputstva.

Isto tako preporučujem da pogledate video koji se nalazi ispod.

 

Autor programa je : Bajić Duško

Za download programa posjetite market