Drvna industrija Podgradci bilježi ove godine 156 godina svog postojanja.
S ponosom ističemo da smo u oblasti industrijske prerade drveta prvo takvo preduzeće u Bosni i Hercegovini.

Web: ndipo.com