FREE photo hosting by Slicice.info

Google je predstavio novi izgled Gmail servisa.

FREE photo hosting by Slicice.info

Pošto novi izgled još nije svima dostupan, možete sačekati da vam se to samo prebaci ili da to uradite ručno.
Sve što trebate napraviti je otići u Gmail Settings, kliknuti na ‘Themes tab‘ i odabrati ‘Preview‘ ili‘Preview (Dense)‘, onda možete isprobati novi Gmail.