U prilogu se nalazi materijali  za polaganje predmeta Operativni Sistemi 1 na 2 godini elektrotehničkog fakulteta u Banja Luci

Link za preuzimanje (materijali sa interneta)

Link za preuzimanje (materijali sa vježbi)