FREE photo hosting by Slicice.info

Orbit Downloader je menadžer za preuzimanje specifično dizajniran za novu generaciju Web-a (Web 2.0).

Orbit Downloader možete koristiti da preuzimate vidoi/muziku i sve druge fajlove sa sajtova kao što su MySpace, YouTube, Imeem, Pandora i Rapidshare ili bilo kog drugog sajta. Orbit Downloader je tu da vam preuzimanje digitalnih sadržaja načini lakšim i bržim.

FREE photo hosting by Slicice.info

Glavne karakteristike ovog alata su preuzimanje različitih sadržaja i streaming medija, ekstremna akceleracija preuzimanja, malo iskorišćenje resursa, podrška za sajtove kao što je RapidShare. Nova verzija donosi popravku koja se odnosi na činjenicu da GrabPro 4 taster nekada nije bio vidljiv u Firefoxu 4.Trenutno aktuelna verzija: 4.1.1

 

Preuzimanje programa