pivo

Kako da pojačate Wi-Fi signal a da ne ulažete ni u kakvu opremu? Probajte trik sa pivom.

Korak br. 1: Uzmite pivo u limenci.

Korak br. 2: Popijte ga.

Korak br. 3: Odrežite donji deo limenke.

Korak br. 4: Odrežite gornji deo limenke, ali ne do kraja kako biste ostavili pričvršćen deo sa rupom kroz koju teče pivo.

Korak br. 5. Dobrim makazama izrežite limenku tako da se ona otvara poput lista papira.

Korak br. 6: Kroz rupu limenke provucite antenu usmerivača, najbolje je da tako raširenu limenku dodatno pričvrstite nekim lepkom.

Sada možete uživati u nekoliko dodatnih “crtica” na pokazivaču jačine signala Wi-Fi veze.
Pogledajte video!

Izvor: Tehnoklik