Počev od 1.3.2012. konstantno imam probleme sa mojom inače do tad jako stabilnom ADSL  konekcijom.Međutim povećanjem brzine koje se desilo tog datuma, konekcija je počela da bude užasno nestabilna i da puca po nekoliko puta dnevno.
Nakon bezuspešnog zvanja tehničke podrške, koja se držala standardne priče :
broj telefona u kući,virusi, gremlini i slično.Odlučih da malo prekopam internet i saznam šta se može uraditi.Ovdje se nalaze kratka uputstva za Huawei ADSL modeme i neki savjeti.

Napomena: podešavanja odavde se odnose na huawei modeme: MT882, MT882u, HG520b i HG520c, u principu i ostali su slični ali ja neću zalaziti u to.

Tip modema se vidi na kutiji koja je došla uz modem ili na samom modemu sa donje strane.

Povezivanje je objašnjeno u uputstvu iz paketa. Posle povezivanja, preliminarni status modema daju LED diode na njegovom prednjem panelu. Postoji ukupno 5 LED dioda čije značenje je jasno na osnovu obeležja (POWER, LINK, ACT, LAN, USB). Statusi ovih dioda mogu pomoći u otklanjanju problema.

LED dioda sa oznakom LINK može da ima 4 stanja:

 • ne svetli (nema link)
 •  treperi zeleno (pokušava da uspostavi link)
 •  svetli zeleno (ima link)
 •  svetli narandžasto (ima link)

Ako LINK ne svetli problem može biti:

– pogrešno povezivanje modema kod korisnika
– loša instalaciji u stanu/kući/zgradi, tropolne utičnice koje unose veliko slabljenje
– manje verovatan uzrok je neispravnost modema, loša parica od centrale do samog korisnika, ili greške nastale na opremi davaoca usluga.

Ukoliko LINK treperi zeleno modem pokušava da uspostavi link, odnosno uspostavlja sinhronizaciju.

Zelena boja LED-a za link označava uspostavljen link, ali ukazuje na problem sa autentifikacijom ili da je modem u bridge modu. Narandžasta boja LED-a za LINK znači da je uspostavljen link i da je autentifikacija uspešna.

Da bi se pristupilo statusima i konfiguraciji modema potrebno je u web browser-u otkucati 192.168.1.1 preko koga je računar povezan sa modemom. Ako se veza ostvaruje preko USB interface-a potrebno je prethodno izvršiti instalaciju softvera koji dolazi uz modem, a za vezu preko NIC-a na računaru sve je Plug and Play.

Da bi se dozvolio pristup modemu potrebno je uneti USERNAME i PASSWORD za pristup modemu i oni su sledeći:

USERNAME = admin

PASSWORD = admin (sifra na HG520b i HG520c je admints)

Ovi podaci se dobijaju izborom stavke menija sa leve strane Status→System Information.

Na ovoj slici bitni su sledeći podaci:

ADSL Status:

 • ADSL Status = Showtime/Data – ako je ADSL link uspostavljen (lampica Link svetli kontinualno zeleno ili narandžasto)
 • ADSL Status = Startup/Traning – ako je ADSL modem pregovara sa DSLAM-om (lampica Link treperi zeleno)
 • ADSL Status = Startup/Handshake – ako ADSL link nije uspostavljen (lampica Link ne svetli)

Podaci navedeni ispod postojaće samo ukoliko je link uspostavljen.

Data Path:

Data Path = Fast – nije uključen interliving

Data Path = Interleaved – uključen interliving, ako je lošija parica (sa većim slabljenjem i manjim

SNR marginama može da poboljša uspostavljanje i stabilnost linka)

Standard – pokazuje uspostavljen ADSL standard (tipično ADSL2+ ili G.dmt).

Bandwidth Down/Up(kbps) – kada je link uspostavljen realna brzina prenosa podataka (modem↔DSLAM).

SNR Margin Down/Up(dB) – margine šuma koje govore koliki je šum i treba da se kreće u granicama od (25-40)/ (25-40). Što je SNR veći to je bolje. Modem može da radi i sa manjim SNR marginama, ali će raditi nestabilnije, dolaziće do prekidanja linka ili smanjenja protoka zbog povećanih grešaka.

Attenuation Down/Up(dB) – slabljenje na fizičkoj liniji. Ako je suviše veliko neće doći do uspostavljanja linka. Treba da se kreće u granicama (0-20)/ (0-20). Što je slabljenje manje to je bolje.

CRC / FEC / HEC Down/Up – brojači grešaka (bita, ramova, zaglavlja) koji su obično bliski ili jednaki nuli (za uspostavljen link i autentifikaciju ok). Velik broj grešaka (~1000 ili ~10000) ukazuje na probleme sa velikim signal/šumom, velikim slabljenjem parice, lošom paricom, lošom instalacijom ili lošim kontaktima na izvodu ili samoj kućnoj instalaciji.

Sa stranice System Information najvažnije informacije (pri uspostavljenom linku) su SNR Margin Down/Up(dB), Attenuation Down/Up (dB) i CRC/FEC/HEC Down/Up. Ostala polja bitna su samo ako odstupaju od normalnih vrednosti.

Ovi podaci se dobijaju izborom stavke menija sa leve strane Status→Service Information.

Sa desne strane su statusi LAN interface-a koji znače sledeće:

IP address = 192.168.1.1 – ovo je status Ethernet interface-a i štikliran je zeleno ako je povezan računar.

Statusi WAN interface-a znače sledeće:

PVC-0 – prva WAN konekcija, ovde je bitno sledeće:

VPI/VCI = 8/35 za sve maloprodajne ADSL-ove sa dinamičkom IP adresom (8/35 za većinu maloprodajnih ADSL-ova sa statičkom adresom, ali ovo ne mora biti pravilo)

IP Address, Submask i Gateway polja biće popunjena samo ako postoji link i autentifikacija je ok. Ukoliko postoji link, modem radi u router modu, sa dinamičkom IP adresom, a ako su ova polja su prazna onda PPPoE konekcija nije prošla.

Mode je polje u kome je upisan režim rada modema (tipično PPPoE (modem u router modu) ili Pure Bridge).

Sa stranice Service Information najvažnija informacija je status WAN interface-a, koji pokazuje da li postoji problem sa autentifikacijom.

Napomena: Konfigurisanje Huawei modema da bi radio u Pure Bridge modu detaljno je objašnjena u uputstvu dobijenom na instalacionom disku. Podešavanje za statičku IP adresu se u tom slučaju ne razlikuje, osim u drugačijem username-u

 

Ako vam se dešava često pucanje kao što je meni bilo uradite sledeće:

 • proverite kolike su vam SNR margine i broj CRC / FEC / HEC Down/Up grešaka, ako su velike probajte sa prebacivanjem ADSL Standarda na manji (meni je odabir G.dmt rešio problem)
 • Nazovite mtel ili mts i tražite da vam se DATA path prebaci na interliving, ovo može pomoći, brzina je nešto manja ali bar ne puca.

Ako ništa od ovog gore ne pomogne razlozi mogu biti sledeći:

 • loša parica
 • loša instalacija u kući
 • loš modem