Angry Birds

U top-listi su razmatrane aplikacije iz svih popularnijih prodavnica (Amazon Appstore, Apple App Store za iPad i iPhone, RIM BlackBerry App World, Google Android Market, Nokia Ovi Store i Microsoft Windows Phone 7 Marketplace).Najpopularnija aplikacija je Angry Birds, koja se pojavila u verzijama za više mobilnih platformi, kao aplikacija koja se izvodi unutar Google-ovog Chrome-a, pa čak i kao aplikacija za Windows. Ne samo to – na listi se pojavila u više navrata, u različitim “nastavcima”. Slede aplikacije vezane na on-line servise.

Deset najpopularnijih aplikacija za mobilne platforme izgleda ovako:

1. Angry Birds, Rovio Mobile Ltd.
2. Facebook, Facebook, Inc.
3. Skype, Skype Software S.a.r.l
4. Angry Birds Rio, Rovio Mobile Ltd.
5. Google Maps, Google, Inc.
6. iBooks, Apple
7. Angry Birds Seasons, Rovio Mobile Ltd.
8. Fruit Ninja, Halfbrick Studios
9. Talking Tom Cat, Outfit7
10. Twitter, Twitter, Inc.