Ova nedelja je definitivno Microsoft-ova nedelja, gledano iz ugla IT sveta, jer, pored Visual Studio-a 11 beta, na scenu će stupiti i najnovija verzija.NET Framework-a koji pokreće ogorman broj modernih aplikacija današnjice, sa novom oznakom: 4.5 beta.

Sa .NET Framework-om 4.5 developeri će biti još produktivniji, i uz to imaće priliku da razvijaju najmoderniji softver današnjice, programirajući bogate, pouzdane i veoma efikasne aplikacije u managed kodu.

Poboljšanja stižu na mnogim poljima framwork-a, a pomenućemo samo neka:

  • Programski jezici. Kako bi developeri mogli da razvijaju što responzivnije klijente i još skalabilnije servere, C# i Visual Basic sada imaju moćniju podršku za asinhrono programiranje, kako bi ta vrsta programiranja bila intuitivnija i gotovo identična sa sinhronim. Takođe, oni kompleksni problemi iz ugla baratanja podacima, F# integriše Type Provider-e, kako bi pristup podacima u ovom programskom jeziku bio jednostavniji.
  • Performanse. CLR (Common Language Runtime) donosi novine koje rezultuju boljim performansama u pojedinim serverskim aplikacijama i servisima. Ono što će sada omogućiti managed aplikacijama da se pokreću brže, rade brže sa većim troughput-om i manjim kašnjenem su pojmovi poput background server garbage collection, multicore background JIT compilation i profile-guided optimization. 
  • Networking. Pojavom novih vrsti uređaja, sa akcentom na Cloud servisima, .NET Framework 4.5 se zasniva na već jako dobrim networking bibliotekama iz .NET 4.0 uz poboljšanja koja će omogućiti efikasnije programiranje aplikacija koje teže za dodatnom konektivnošću. Nova podrška donosi moderne HTTP biblioteke zajedno sa WebSocket-ima kako bi bio obezbeđen razvoj contract-first web servisa.

I ovo nije sve. Na kraju napomenimo još da nas očekuju noviteti koji se tiču regularnih izraza, bolja podšrka zastandarde za kompresiju, a biće još lakše raditi sa HTML5 standardom, optimizovane su mobilne mogućnosti uASP.NET-u, i još više – za svakog ponešto u okviru klijentskih aplikacija i Cloud servisa.  Stay tuned!

Izvor: Microsoft PressPass