Aleksandar Bjelošević

Diplomirani inženjer informatike

Chrome zakrpljen po drugi put u osam dana

GOOGLE JE U ČETVRTAK zakrpio 12 propusta u Chrome, što je drugo krpljenje u poslednjih osam dana. Većina (njih osam) je spadala u greške tipa „koristi posle oslobađanja“ (use-after-free), koje su česta vrsta memorijskih slabih tačaka kakve su istraživači u velikom broju pronalazili u Hromu koristeći Guglovu sopstvenu detektorsku alatku (AddressSanitizer).
(more…)