Aleksandar Bjelošević

Diplomirani inženjer informatike

Facebook for Every Phone

FREE photo hosting by Slicice.info

Da bi omogućio da njegovi korisnici širom sveta mogu da koriste svoj profil i na mobilnom telefonu, Facebook je pre nekoliko dana objavio besplatnu aplikaciju “Facebook for Every Phone” sa kojom je moguće imati gotovo sve opcije kao na vašem PC dok surfujete ovom popularnom socijalnom mrežom.
(more…)