Aleksandar Bjelošević

Diplomirani inženjer informatike

Linus Torvalds kandidat za milenijumsku nagradu 2012.

TEHNOLOŠKA AKADEMIJA FINSKE PROGLASILA je Linusa Torvaldsa jednim od dvojice laureata svoje Milenijumske nagrade za tehnologiju (Millennium-teknologiapalkinto), čiji je fond veći od milion evra. Drugi laureat je japanski istraživač matičnih ćelija Šinјa Jamanaka. Kome će pripasti velika nagrada saznaće se tek u junu. Ova nagrada ustanovljena 2004. dodeljuje se svake druge godine i već je završavala u rukama istraživača koji su doprineli razvoju informacionih tehnologija.  (more…)

Chrome zakrpljen po drugi put u osam dana

GOOGLE JE U ČETVRTAK zakrpio 12 propusta u Chrome, što je drugo krpljenje u poslednjih osam dana. Većina (njih osam) je spadala u greške tipa „koristi posle oslobađanja“ (use-after-free), koje su česta vrsta memorijskih slabih tačaka kakve su istraživači u velikom broju pronalazili u Hromu koristeći Guglovu sopstvenu detektorsku alatku (AddressSanitizer).
(more…)