Aleksandar Bjelošević

Diplomirani inženjer informatike

Facebook predstavio Groups for Schools

Facebook je izbacio najnoviju alatku za kolaborativne aktivnosti, nazvanu “Groups for Schools”. Nova mogućnost je namenjena prevashodno visokim školama, odnosno univerzitetima, a za sada će biti dostupna koledžima na teritoriji Severne Amerike. Naime, fakulteti će moći da kreiraju posebne grupe za časove, studentske organizacije, i tako dalje. Samo oni koji koriste odgovarajući .edu adresu će imati pristup novim grupama, odnosno moći će biti članovi ovih grupa. (more…)