Kompanija za tehničku podršku iYogi objavila je rezultate dobijene na uzorku od 8000 korisničkih kompjutera.

Ova kompanije je od povratnih informacija dobijenih od njihovih korisnika koji pokazuju koji su najčešći simptomi infekcije kompjutera virusom sastavila listu najkarakterističnijih:

Usporen rad kompjutera: ovo uključuje usporeno podizanje i gašenje sistema, sporo otvaranje programa i usporeno surfovanje internetom.

Problemi sa programima: ovo podrazumijeva poteškoće sa otvaranjem i zatvaranjem aplikacija što za posljedicu ima smanjenje brzine i performansi kompjutera.

Problemi sa internet vezom: problemi sa konektovanjem ili pretraživanjem interneta, otežan pristup emailu, web sajtovima i drugim servisima su prilično pouzdan znak da je kompjuter zaražen virusom.

Poruke o greškama: učestale poruke o grešci koje se pojavljuju u vidu sistemskih pop-up prozora kao što su “Unable to Read Hardware”, “Cannot Launch Application” takođe ukazuju na infekciju kompjutera.

“Pucanje” sistema: kompjuter koji je inficiran virusom često se restartuje tokom sesije što rezultuje gubitkom podataka i smanjenjem produktivnosti.