FREE photo hosting by Slicice.info

U pitanju je jedan od najpopularnijih torrent klijenata i alat koji omogućava da preuzimate različite sadržaje.

FREE photo hosting by Slicice.info

Stiže još jedna od RC verzija koje su prethodnica konačnoj glavnoj verziji uTorrent pretraživača. U pitanju je jedan od najpopularnijih torrent klijenata i alat koji omogućava da preuzimate različite sadržaje. Ovaj alat je specifičan po tome što zauzima izuzetno malo mesta na hard drive-u i istovremeno je softver koji je izuzetno štedljiv po pitanju hardverskih resursa koje troši. Softver karakterišu različite ikone, toolbar grafika i ikone statusa koje se mogu prilagoditi. Četvrta RC verzija ovog softvera donosi brojne popravke koje se odnose na stabilnost softvera i koje

Preuzmite program