Volonterski servis Republike Srpske 
Lazarička 2, 78000 Banja Luka
Kontakt osoba: Vanja Kukrika, izvršna direktorica
Telefon/Faks: 051 921 597 / 051 921 596
E-mail: vsrs@volonterskiservisrs.net
Web: www.volonterskiservisrs.net