Blue Screen of Death ili BSOD je prikaz sistemske greške u operativnom sistemu.
Prema Microsoftu BSOD na NT baziranim sistemima je najčešće greška u loše  napisanim drajverima za pojedine ureðaje.Niko od nas ne bi mogao da zapamti tolike kodove, zato je bolje imati neki program koji će vam prikazati šta bi mogao biti problem.Tu nam priskače u pomoć besplatan Favesoftov program Error Message.

Error Message  je besplatna jako mala alatka koja nam može pomoći u detektovanju BSOD greške.Nakon njenog preuzimanja odavde i pokretanja dobićete prozor kao ovaj

ukucajte gresku koju dobijate i dobićete sledeći prozor sa opisom te greške

ja sam za test ukucao 0x0000010 i dobio grešku da direktorij ne može biti uklonjen.